Bc. Petra Kuříková

Master's thesis

Implementace Modelu EFQM ve vybrané organizaci

The implementation of Model EFQM in the specific organisation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá implementací Modelu EFQM ve vybrané organizaci, kterou je Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. Rešeršní část dokumentu objasňuje základní pojmy týkající se dané problematiky. Analytická část popisuje zkoumanou organizaci a proces sebehodnocení s pomocí modelu Quick Check. Výstupem sebehodnocení jsou oblasti, které mají potenciál ke zlepšování. V návaznosti …more
Abstract:
This master´s thesis deals with the implementation of the EFQM Model in the specific organization, the Faculty of Economics Technical University of Liberec. The research section explains the basic concepts of the subject. The analytical part describes the organization and the process of assessment with using the Quick Check Model. Outcomes of assessment are areas that have the potential for improvement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kuříková, Petra. Implementace Modelu EFQM ve vybrané organizaci. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta