Magdaléna Jávorková

Bakalářská práce

Pracovno-právne vzťahy

Employment relationships
Abstract:
The name of the bachelor thesis is Labour relationship. The main aim is to clarify the concept, content, subjects and object of labour relationships, to explain the elements and forms of employment, to highlight the creation, changes and termination of employment and the terms of employment contract. The people can work on the basis of labour relationships, but also on the basis of the relationships …více
Abstract:
Bakalárska práca má názov Pracovnoprávne vzťahy. Jej cieľom je objasniť pojem, obsah, predmet, subjekty a objekt pracovnoprávnych vzťahov, vysvetliť prvky a druhy pracovného pomeru, poukázať na vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru a náležitosti pracovnej zmluvy . Prácu môžu ľudia vykonávať na základe pracovnoprávnych vzťahov, ale aj na základe vzťahov, ktoré sú im podobné. Pracovnoprávne vzťahy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Róbert Danihlík
  • Oponent: JUDr. Vladislav Marko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře