Bc. Klára Musilová

Master's thesis

Prožívání konzultací na OSPOD při jednání o svěření dítěte do péče rozvedenými otci a sociálními pracovnicemi

Experiencing of the consultations on OSPOD during negotiations on child custody by divorced fathers and social workers
Anotácia:
Tato diplomová práce zkoumá prožívání konzultací na OSPOD. Cílem této práce bylo zjistit, jak rozvedení otcové a sociální pracovnice prožívají konzultace na OSPOD při jednání o svěření dítěte do péče. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy: otcovství, mužství, sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice OSPOD a prožívání. Metodologická část popisuje metodiku výzkumu a v interpretační …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of experience of consultations at OSPOD. The aim of the thesis is to discover how divorced fathers and social workers experience the consultations at OSPOD during negotiations about custody. Theoretical part of the thesis defines basic terms: fatherhood, manhood, social and legal protection of children, social workers of OSPOD, experience. Methodological part of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií