Edita MALECKÁ

Bakalářská práce

Územní plánování hydrické rekultivace jezera Most

Spatial planning of hydric reclamation of the lake Most
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá územním plánováním hydrické rekultivace jezera Most. Součástí této bakalářské práce je podrobný popis a historie území, na kterém se hydrická rekultivace projektovala. V historickém oddílu jsou nastíněny majetkové poměry, které toto území provázely. Nedílnou součástí mé práce je i podrobný popis samotné hydrické rekultivace a ostatních rekultivací, které tuto změnu území …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with spatial planning of the water resource reclamation of Lake Most. Part of this bachelor thesis is a detailed description and history of the area on which the water resource reclamation was designed. In the historical section the ownership situation that prevailed in this area is outlined. An integral part of my thesis is a detailed description of the reclamation itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALECKÁ, Edita. Územní plánování hydrické rekultivace jezera Most. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí