Mgr. Hana Klímová

Bakalářská práce

Antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika v životním prostředí

Antibiotics and antimicrobial chemotherapeutics in the environment
Anotace:
Všechny antimikrobiální látky bývají v současné době označovány souhrnným pojmem antibiotika bez ohledu na jejich způsob výroby. Dřívější názvosloví však pod pojmem antibiotikum zahrnovalo pouze látky vznikající jako produkt mikroorganismů, pojem chemoterapeutikum pak označoval látky chemicky syntetizované. Cílem této práce bylo na základě původního dělení srovnat tyto dvě skupiny antimikrobiálních …více
Abstract:
All antimicrobials are currently referred to by the general term antibiotics, regardless of their method of manufacturing. However, earlier terminology included under the term antibiotics only substances arising as a product of microorganisms; the term chemotherapeutics was then referred to as substances chemically synthesized. The aim of this thesis was to compare based on the original division the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radka Zounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma