Bc. Jana Tejklová

Bakalářská práce

Kvalita života sester poskytujících domácí hospicovou péči

Quality of Life of Nurses Providing Home Hospice Care
Anotace:
Téma bakalářské práce je Kvalita života sester poskytujících domácí hospicovou péči. Zabývá se zejména kvalitou života a problematikou paliativní péče a domácí hospicové péče. Dále se zde okrajově vyskytují informace o stresu, syndromu vyhoření a supervizi. V praktické části je zaznamenán výzkum prováděný se sestrami pracujícími v domácí hospicové péči pomocí dotazníků a rozhovorů.
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is "Quality of Life of Nurses Providing Home Hospice Care". It primarily focuses on the quality of life and questions of paliative care and home hospice care. Also, it partially deals with stress, burnout syndorme and supervision. The practical part consists of a survey, based on questionaires and interviews, conducted on nurses working in the home hospice care.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Slavíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tejklová, Jana. Kvalita života sester poskytujících domácí hospicovou péči. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií