Bc. Lucie Hegrová

Bakalářská práce

Pomoc a podpora rodin při výchově dítěte se syndromem ADHD

Help and support to families with raising of ADHD child
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá syndromem ADHD. Teoretická část se věnuje syndromu ADHD, výchovným postupům vhodným pro děti s tímto syndromem a nabídkou pomoci a podpory rodinám těchto dětí. Empirická část práce je kvalitativním výzkumem, který zjišťuje, jakou pomoc rodiny s těmito dětmi využívají a jaké výchovné postupy používají.
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the topic of syndrom ADHD. The theoretical part is devoting to syndrom ADHD, educational practices suitable for children with this syndrome and offer help and support for families of these children. The empirical part of the thesis is qualitative research, which identify what help families with these children use and what kind of educational practices they use.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta