Katarína Bričová

Diplomová práce

Autoportrét a jeho podoby v tvorbe známich fotografov a v tvorbe mladej generácie v Čechách a na Slovensku

Self-Portrait and its Forms in Works of Famous Photographers and in Works of Younger Generation in the Czech and Slovak Republic

Anotace:
Moja diplomová práca je zamyslením nad fenoménom autoportrétu. Zaujíma ma najmä odpoveď na otázku, prečo autoportrét priťahuje väčšinu umelcov.Na začiatku mojej diplomovej práce sledujem príklady autoportrétu v histórii výtvarného umenia. Prvá časť poukazuje na vývoj autoportrétu vo fotografii. Ukazujem ako bol autoportrét ovplyvnený od Egypta cez renesanciu až po impresionizmus a ako je ovplyvnený …více
Abstract:
My graduation thesis shows reflections on the phenomenon of the self ? portrait. I am particularlyinterested in the answer to the question why most artists have been attracted by the self ? portrait.At the beginning of my thesis I follow examples of the self ? portraiture in the history of Art. First part refers to the development of the self ? portrait in photography. Then I show how the self ? portrait …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2007
  • Vedoucí: Štěpán Grygar
  • Oponent: Robert Silverio

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.