Mgr. Petr Matoušek

Diplomová práce

Koreláty psychologické smlouvy u pracujících studentů

Correlates of the psychological contract of working students.
Anotace:
Ústředním tématem diplomové práce je koncept psychologické smlouvy u jedinců, kteří při navštěvování prezenční výuky na vysoké škole také pracují. Psychologická smlouva představuje zaměstnancem vnímané závazky a sliby mezi jím samotným a organizací, ve které pracuje. Naším cílem bylo zhodnotit vliv osobnostních charakteristik a hodnotových přesvědčení na výběr obsahu psychologické smlouvy. Dále jsme …více
Abstract:
The central theme of the diploma thesis is the concept of psychological contract in the population of university students who also work. The psychological contract represents the employee’s perceived commitments and promises between himself and the organization in which he works. Our aim was to evaluate the influence of personality traits and values on choosing the content of the psychological contract …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta