Mgr. Petr Matoušek

Master's thesis

Koreláty psychologické smlouvy u pracujících studentů

Correlates of the psychological contract of working students.
Abstract:
Ústředním tématem diplomové práce je koncept psychologické smlouvy u jedinců, kteří při navštěvování prezenční výuky na vysoké škole také pracují. Psychologická smlouva představuje zaměstnancem vnímané závazky a sliby mezi jím samotným a organizací, ve které pracuje. Naším cílem bylo zhodnotit vliv osobnostních charakteristik a hodnotových přesvědčení na výběr obsahu psychologické smlouvy. Dále jsme …more
Abstract:
The central theme of the diploma thesis is the concept of psychological contract in the population of university students who also work. The psychological contract represents the employee’s perceived commitments and promises between himself and the organization in which he works. Our aim was to evaluate the influence of personality traits and values on choosing the content of the psychological contract …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Reader: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta