Veronika NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

\rus{Anatolii0 Borisovich Mariengof (1897-1962) - poe1ticheskoe tvorchestvo i memuaristika}

Anatoly Borisovich Mariengof (1897-1962) - poetic works and memoirs
Abstract:
The present bachelor thesis deals with Anatoly Borisovich Mariengof, the prominent personality of Russian literature of the first half of 20th century. The attention of this thesis is paid not only to author's poetic creation but also to his prose. Main body of the thesis is concerned with the analysis of author's poem and also deals with the analysis of his memoir that reflects the character of period …více
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá Anatolijem Borisovičem Mariengofem, významnou osobností ruské literatury první poloviny 20. století. Pozornost je v této práci věnována nejen jeho poetické tvorbě, ale také jeho próze. Hlavní část práce se zabývá analýzou jeho básně a také analýzou jeho paměti, která odráží charakter jeho doby.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Veronika. \rus{Anatolii0 Borisovich Mariengof (1897-1962) - poe1ticheskoe tvorchestvo i memuaristika}. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma