Mgr. Ondřej Ekl

Bakalářská práce

Kosovo a Srbsko - současnost a budoucnost vztahu

Kosovo and Serbia - Relationship in Present And Future
Anotace:
Práce přináší pohled na vývoj vztahů mezi Kosovem a Srbskem a na jejich perspektivu. Před pěti lety vyhlásila Priština jednostranně nezávislost a vztahy mezi oběma zeměmi se doposud nepodařilo urovnat. Shrnutí nejdůležitějších událostí a aktuálního dění slouží jako podklad pro analýzu ve druhé části práce. V ní autor představuje několik scénářů možného vývoje situace v regionu. Navrhuje také řešení …více
Abstract:
This thesis offers a view of actual relationship between Kosovo and Serbia and its future perspective. Pristina unilaterally declared its independence five years ago and the conflict between both countries has not been resolved yet. The summary of the most important events and incidents serves as the basis for an analysis offered in the second part of the thesis. The author presents several scenarios …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Bc. Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií