Bc. Zbyšek Čelikovský

Master's thesis

Využití marketingového komunikačního mixu pro zvýšení participace občanů na veřejné správě

The Use of Marketing Communication Mix to Increase Citizien Participation in Public Administration
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zapojením integrované marketingové komunikace do participace občanů na činnosti veřejné správy v České republice. V její teoretické části se práce zaměřuje na definování základních pojmů integrované marketingové komunikace a popisu možností občanské participace v České republice. V praktické části práce zkoumá uplatňování integrované marketingové komunikace na participaci …more
Abstract:
The Master´s thesis deals with integrated marketing communications in citizen's participation in public administration in the Czech Republic. In the theoretical part the work focuses on defining integrated marketing communications and description of possibilities of citizen's participation in the Czech Republic. In the practical part the work explores claiming integrated marketing communications on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2012
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní