prof. RNDr. Marián Krčmárik, Ph.D., M.Sc.

Bachelor's thesis

Implementácia riadiacej siete pre sieť aktívnych prvkov v jazyku Java

Java implementation of control network for active element network
Abstract:
Popularity of the Internet in the world causes huge accrual of number of users using various Internet services. The videoconferencing is one of these services. Despite effort of developers there are many problems with videoconferencing and need of testing. One of the problems is developing suitable way of propagation of videoconferencing datagrams to selected users. There is a lot of conceptions of …more
Abstract:
Rozšírenie Internetu vo svete prinieslo so sebou aj prudký nárast počtu používateľov využívajúcich rôzne internetové služby. Medzi takéto služby patria aj videokonferencie. Napriek úsiliu vývojárov v oblasti videokonferenčných systémov sa stále veľa báda a testuje. Jedným z problémov je nájsť vhodný spôsob šírenia videokonferenčných datagramov vybraným používateľom. Existuje viacero koncepcií viacsmerového …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2007
  • Supervisor: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.