Bc. Tereza Máchová

Diplomová práce

Světová finanční krize - příčiny a východiska

The World Financial Crisis - Causes and Foundations
Anotace:
Práce se zaměřuje na ekonomické problémy ve finančním světě, které se nejdříve transformovaly do problémů reálných ekonomik zemí, s výraznými dopady na jejich hospodářství. Hlavním cílem diplomové práce je popis světové finanční krize, její analýza, určení jejích příčin a návrh možných východisek ze světové finanční krize. Zaobírám se pojmem finanční krize a jejími možnými modely. Analyzuji jednotlivé …více
Abstract:
The work focuses on economic problems in the financial world which were at first transformed into real economies with great impact on their economy. The main objective of this work is to describe the global financial crisis, analyse it, determine the cause and propose possible measures for dealing with the crisis. The work addresses the term financial crisis and its possible alternatives. It also analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS