Mgr. Kateřina STRNADOVÁ

Disertační práce

Dějiny vědy v literárním díle U. Eca

Srovnání vědeckého a uměleckého přístupu k dějinám vědy

History of Science in U. Eco´s Literary Works
Anotace:
Práce analyzuje literární dílo U. Eca s ohledem na dějiny vědy a srovnává vědecký a umělecký přístup k dějinám vědy. Vědecký přístup představuje profesionální historiografie vědy. Umělecký přístup představuje rovina pohledu na dějiny vědy, jak ji prezentují umělecká díla. Z reakce umění na vědu a její dějiny se práce soustředí na zpracování literární formou. Představitel vědce a umělce v jedné osobě …více
Abstract:
The thesis compares the scientific and artistic approach to the history of science. The scientific approach rappresents the professional scientific historiography. The artistic approach rappresents a special point of view on the history of science which can be found in artistic works. The thesis concentrates on the artistic reaction to science and its history exposed in literary form. The italian contemporain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2011

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNADOVÁ, Kateřina. Dějiny vědy v literárním díle U. Eca. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Doktorský studijní program / obor:
Humanitní studia / Teorie a dějiny vědy a techniky