Štěpán Mazanec

Bachelor's thesis

Aplikace moderních nástrojů řízení projektů a portfolia ve vybraném podniku

Practical use of modern project and portfolio management tools in the chosen company
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení projektů, řízení portfolia, výběrem a následnou aplikací moderních nástrojů pro podporu projektového řízení a řízení portfolia ve vybraném podniku. Problém byl řešen analýzou požadavků podniku pomocí dotazníkového šetření a vlastních zkušeností. Na základě této analýzy byly identifikovány požadavky pro výběr vhodných nástrojů pro podporu efektivního …viac
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with software project management, portfolio management, selection and further aplication of modern tools for project management support and for portfolio management in chosen establishment. Problem was solved thanks to demand analysis of chosen establishment, based on survey and personal experience, that led to identification of requirements for the selection of appropriate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedúci: Roman Nedzelský
  • Oponent: Ota Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50444