Bc. Lukáš HOFMAN

Diplomová práce

Vzdálená správa Windows v lokální počítačové síti

Remote Windows Management in LAN
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi vzdálené správy a ovládání operačního systému Windows v lokální počítačové síti. Jsou zde popsány prostředky, které vzdálenou správu usnadňují a automatizují (příkazový řádek, dávkové soubory, skripty). Využívají se nástroje, které jsou součástí Windows nebo se dají zdarma doinstalovat. V praktické části byly vytvořeny v aplikaci Excel pomocí jazyka VBA dva …více
Abstract:
This thesis deals with remote management and control of Windows operating system in a local area network. Possibilities for making administration and automation easy are described (command line, batch files and scripts). There are used the tools those are included in Windows or can be installed for free. In the practical part there were created two programs in Microsoft Excel using language VBA. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Basl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMAN, Lukáš. Vzdálená správa Windows v lokální počítačové síti. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/