Bc. Martina Roďanová

Diplomová práce

Citová vazba v dospělosti v souvislosti s používáním copingových strategií a vnímáním stresu

Stress appraisal, coping strategies, and attachment in adulthood
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem mezi citovou vazbou v dospělosti, používáním strategií zvládání stresu a vnímáním stresu. Teoretická část nabízí přehled poznatků o citové vazbě v dospělosti. Poskytuje i různá pojetí zvládání stresu a hierarchická uspořádání copingových strategií. Je uveden i přehled dřívějších výzkumných zjištění týkajících se vztahů mezi citovou vazbou v dospělosti, copingovými strategiemi …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the relation between attachment in adulthood, coping strategies and stress appraisal. The theoretical part offers an overview of the attachment in adulthood. This part also deals with various coping theories and hierarchical structure of coping strategies. An overview of previous research findings related to the relationship between attachment in adulthood, coping and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií