Bc. Michaela Chlebdová

Diplomová práce

Translation Quality in Non-literary Translation into the Second Language

Translation Quality in Non-literary Translation into the Second Language
Anotace:
Práce se zabývá kvalitou neliterárního překladu do nemateřského jazyka. Předmětem rozboru je 44 krátkých neliterárních textů přeložených jak rodilými, tak nerodilými mluvčími anglického jazyka. Součástí výzkumu je sestavení typologického modelu chyb, následná kategorizace chyb opravených v překladech korektory a identifikace chyb plynoucích ze směru překladu.
Abstract:
The thesis focuses on translation quality of non-literary translations into the second language. The analysis compares the quality of 44 short non-literary texts translated by both native-and non-native speakers of English. The analysis includes a formulation of a classification model of errors, subsequent classification of the errors corrected in the translated texts by reviewers, and identification …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta