Josef Michl

Bakalářská práce

Prevence rizik ve vybrané firmě

Risk Prevention in the Selected Company
Anotace:
Bakalářská práce Prevence rizik ve vybrané firmě se zabývá problematikou rizik spojených s bezpečností a ochranou osob při práci. Práce je rozdělená na dvě části. Teoretická část se zabývá významem managementu rizik, krizovým řízením, metodami analýzy rizik a bezpečností a ochranou zdraví při práci s důrazem na prevenci rizik. Praktická část představuje podnik a jeho dosavadní práci s riziky. Na základě …více
Abstract:
The bachelor thesis Risk Prevention in the Selected Company deals with risk issues related to health and safety at work. The study is divided into two parts. The theoretical part deals with the importance of risk management, crisis management, risk analysis methods and health and safety at work, with an emphasis on risk prevention. The practical part, introduces the company and its existing work with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michl, Josef. Prevence rizik ve vybrané firmě. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe