Bc. Klára Habrdová

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující cenu pozemku

The Factors Influencing the Price of Land
Anotace:
Tato práce je dělena na tři části a to na část teoretickou, praktickou a analytickou. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů v souvislosti s oceňováním pozemků a následně jednotlivými metodami oceňování. V části praktické jsou uvedeny dvě tržní ocenění. A ve třetí části je zpracována analýza trhu v okrese Mladá Boleslav.
Abstract:
This work is separated into free parts. Theoretical, practical and analytical part. Theoretical part is about description and explanation terms of evaluation of land and methods of property evaluation. There are two market evaluation of property in the practical part. In the third part there is an analysis of market in vicinity of Mladá Boleslav.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Kačaba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku