Ing. Vladimír Chládek

Diplomová práce

Fiskální iluze pohledem experimentální ekonomie

Fiscal illusion in perspective of experimental economics
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Fiskální iluze pohledem experimentální ekonomie“ je posouzení vlivu fiskální iluze na rozhodování voliče na základě experimentálního ověření platnosti Millovy hypotézy o fiskální iluzi způsobené nepřímým zdaněním. První část je zaměřena na teoretické vymezení fiskálních iluzí a shrnutí výsledků dosavadních výzkumů. V druhé části je představen samotný experiment a jeho náležitosti …více
Abstract:
The subject of the submitted diploma thesis “Fiscal illusion in perspective of experimental economics” is an impact assessment of fiscal illusion on the voter´s decision making based on the experimental verification of validity of Mill´s hypothesis of fiscal illusion caused by indirect taxation. The first part is concentrated on theoretical definition of a fiscal illusion and a summarizing of the recent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloš Fišar
  • Oponent: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta