Bc. Michaela Kaloušová

Bachelor's thesis

Rozpočet územních samosprávných celků ve vazbě na rozpočtové určení daní

The budget of local governments in relation to the budget allocation of taxes
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o oblasti rozpočtového určení daní ve vazbě na rozpočet územních samosprávných celků, jelikož převod výnos daní je jejich nejsilnějším zdrojem příjmů. V práci je zmapována legislativa, mající dopad na rozpočet územního samosprávného celku. Cílem práce je porovnání převodů výnosů daní územních samosprávných celků pod vlivem změny zákona a zároveň charakteristika vývoje zákonných …more
Abstract:
Thesis discusses the field of budgetary tax in relation to the budget of local governments, since the transfer income tax is the biggest source of income. In the work there is mapped legislation having an impact on the budget of the territorial self. The aim is to compare the transfer of tax revenues of local governments under the influence of changes in the law and also characteristics of the development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: Ing. Michal Bock

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration