Bc. Michaela Kaloušová

Bachelor's thesis

Rozpočet územních samosprávných celků ve vazbě na rozpočtové určení daní

The budget of local governments in relation to the budget allocation of taxes
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o oblasti rozpočtového určení daní ve vazbě na rozpočet územních samosprávných celků, jelikož převod výnos daní je jejich nejsilnějším zdrojem příjmů. V práci je zmapována legislativa, mající dopad na rozpočet územního samosprávného celku. Cílem práce je porovnání převodů výnosů daní územních samosprávných celků pod vlivem změny zákona a zároveň charakteristika vývoje zákonných …viac
Abstract:
Thesis discusses the field of budgetary tax in relation to the budget of local governments, since the transfer income tax is the biggest source of income. In the work there is mapped legislation having an impact on the budget of the territorial self. The aim is to compare the transfer of tax revenues of local governments under the influence of changes in the law and also characteristics of the development …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration