Monika VOCHALOVÁ

Bakalářská práce

Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Nový Jičín

Dynamics and Structure of Population of the District Nový Jičín
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá proměnami přirozené a migrační dynamiky a také změnami ve věkové, a pohlavní struktuře obyvatelstva okresu Nový Jičín v letech 1970-2011. Práce je členěna na část teoretickou a aplikovanou. V první kapitole práce jsou vysvětleny a stručně charakterizovány základní demografické pojmy, se kterými budu ve svém díle pracovat a také metody, se kterými se v práci pracuje (Webbova …více
Abstract:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the natural changes and migration dynamics and changes in the age and sex structure of the population of Nový Jičín in the years 1970-2011 . The work is divided into theoretical and applied . In the first chapter are explained and briefly outlines the basic demographic concepts with which I work in my work and the methods with which to work work ( Webb method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2014
Zveřejnit od: 12. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOCHALOVÁ, Monika. Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Nový Jičín. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Český jazyk a literatura (dvouoborové)