Mgr. Veronika Ovesná

Diplomová práce

Inkluze žáků-cizinců na základních školách hlavního vzdělávacího proudu na příkladu žáků z vietnamské menšiny

Inclusion of foreign pupils in primary mainstream schools on the example pupils of the Vietnamese minority
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou inkluze žáků-cizinců na českých základních školách, konkrétně na prvním stupni základní školy, se zaměřením na vzdělávání žáků z vietnamské menšiny. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou blíže popsány pojmy, kutikulární dokumenty a odborná východiska zaměřující se na vzdělávání žáků-cizinců. V kapitole o inkluzivním …více
Abstract:
This master thesis deals with the inclusion of the foreign students at the Czech elementary schools, specifically at primary school, with the focus on the education of the students of the Vietnamese minority. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. In the theoretical part, the basic terms, the curriculum documents and the theoretical bases focused on the education of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta