Daniela Holá

Bachelor's thesis

Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Unfair plotting in public procurement and public sale
Abstract:
The aim of this work is to highlight the issue of machinations in public procurement and public auction, which currently represents a significant problem for society. The first chapter focuses on economic crimes, which are the constituent elements of criminal acts against the market economy and economic discipline. This chapter focuses also on the protection of the market economy in Slovakia and on …viac
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je poukázať na problematiku machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, čo súčasnosti predstavuje pre spoločnosť podstatný problém. Prvá kapitola je zameraná na hospodárske trestné činy, v ktorých sú uvedené skutkové podstaty trestných činov proti trhovej ekonomike a hospodárskej disciplíne. Táto kapitola je tiež zameraná ochranu trhovej ekonomiky na Slovensku význam …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2012
  • Vedúci: JUDr. Jaroslav Klátik, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tomáš Abel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Práce na příbuzné téma