Michal Janda

Bakalářská práce

Analýza výroby za využití simulačního programu Plant Simulation

Analysis of Production Using the Plant Simulation Program
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zakázkové kusové výroby v prostředí linkové výroby. Zvolený problém byl řešen pomocí statistických metod z výrobních dat, které se následně analyzovaly pomocí počítačové simulace v aplikaci Plant Simulation. Provedenou simulací bylo zjištěno jaké kapacity je výrobní linka schopna dosáhnout a jaká jsou úzká místa ve výrobním procesu. Na základě zjištěných skutečností …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of custom one-piece-flow production in line production. The selected problem was solved using statistical methods based on the production values, which were analyzed by computer simulation in Plant Simulation aplication. By the simulation, it has been determined what capacity the production line is able of achieving and what are the bottlenecks in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Pivnička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janda, Michal. Analýza výroby za využití simulačního programu Plant Simulation. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe