Bc. Žaneta PROFTOVÁ

Diplomová práce

Vliv osobnostních proměnných středoškolských studentů na jejich odchod ze vzdělávání

Personal variables of secondary-school students and their influence on premature school leaving
Anotace:
Práce je zaměřena na zkoumání možného vlivu vybraných osobnostních proměnných na odchod středoškolských studentů ze vzdělávání. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda vybrané osobnostní proměnné mohou hrát statisticky významnou roli v procesu zvládání-nezvládání nároků vybraného studijního oboru. V teoretické části bude prezentován prostřednictvím rešerší současný odborný pohled na problematiku předčasných …více
Abstract:
The aim of the thesis is to investigate possible influences of selected personal variables on premature secondary-school leaving. The focus is to confirm or disprove the postulate that selected personal variables may be of statisctically considerable importance in the process of coping with a study programme. The theoretical part will include a research of contemporary expert papers on the matter of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROFTOVÁ, Žaneta. Vliv osobnostních proměnných středoškolských studentů na jejich odchod ze vzdělávání. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika