Bc. Alena Frýdlová

Diplomová práce

Interkulturní komunikace mladé generace ve vysokoškolském prostředí

Intercultural Communication of young generation as the university students
Anotace:
Multikulturní realita globální postmoderní společnosti vyžaduje interakci a komunikaci mezi jedinci pocházejícími z různých kulturních společenství, kteří mohou zastávat odlišné názory či hodnoty nebo mluvit cizím jazykem, prakticky ve všech sférách lidského života. Obecná část práce bude věnována vymezení teoretických východisek souvisejících s tématem interkulturní komunikace a interkulturní komunikace …více
Abstract:
Multicultural reality of global postmodern society requires interaction and communication between members of different cultural communities, who can present different opinions or values or use different languages in every aspect of life. General part of thesis will be devoted to a theoretical backround related to the topic of intercultural communication and intercultural communication in university …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní