Bc. Miroslava Kobrtková

Diplomová práce

Divák v centre pozornosti: práca s publikom súčasného tanca vo vybraných kultúrnych organizáciách

Spectator in the spotlight: audience development in contemporary dance in selected performing arts organizations
Abstract:
The diploma thesis deals with the audience development in a context of activities of selected performing arts organisations based in Prague. The aim of the thesis is to track attitudes and activities which are undertaken by these organisations in order to attract, retain and broaden audiences either in qualitative or in a quantitative way. In the theoretical part, the paper discusses various perspectives …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá prácou s publikom v kontexte činností vybraných kultúrnych organizácií pôsobiacich v oblasti pohybového a tanečného umenia v Prahe. Cieľom práce je zmapovať prístupy a aktivity, ktoré vybraným kultúrnym organizáciám slúžia k získavaniu, udržiavaniu a rozširovaniu publika v kvalitatívnom a kvantitatívnom zmysle. V teoretickej časti práca mapuje rôzne pohľady na koncept práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. David Balarin
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře