Mgr. Barbora Vaňková

Bakalářská práce

Aplikace matematiky v učivu chemie na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií

Mathematics application in Chemistry curriculum at primary school and lower classes at secondary grammar schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou nejnovějších výsledků výzkumu PISA z roku 2012, srovnáním ŠVP nižších ročníků víceletých gymnázií a základních škol v oblasti matematiky a chemie. Další součástí této práce je tvorba a řešení úloh s chemickou tématikou a soubor úloh a teorie k procvičení matematického aparátu potřebného k výpočtu těchto úloh. V závěru práce je navržena možnost využití těchto výpočtových …více
Abstract:
The thesis focuses on analysis of the latest results of PISA research going back to 2012, and comparison of SEP at lower classes of grammar and elementary schools in the field of mathematics and chemistry. Another part of the work deals with a creation and solution to chemical tasks, as well as a theory to practise mathematical appliances needed to calculate those tasks. In conclusion of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta