Bc. Lucie Prudíková, DiS.

Bakalářská práce

Návrh spolupráce žáků střední odborné školy knihovnické a studentů Informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně

The Suggestion of the Cooperation between Students of Librarian High School and Students of Information and Library Studies at Masaryk University Brno
Anotace:
Spolupráce ve vzdělávání přináší řadu výhod, jak pro zapojené instituce, tak pro jejich studenty. Mezi žáky střední odborné školy knihovnické a studenty Informačních studií a knihovnictví v Brně, není v současné době navázána žádná spolupráce. Výzkum zájmu o takovou spolupráci dokazuje, že by přinesla řadu výhod nejen žákům a studentům, ale i oběma zapojeným institucím.
Abstract:
The cooperation in education produces a lot of benefits of the involved institucions and its students. There is not any cooperation between students of librarian high school and students of information and library studies at this time. The executed research showed that such a cooperation would bring a lot of benefits to both students and institutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta