Jana Šimková

Bakalářská práce

Závěsná krajka jako dělicí prvek v interiéru

Hanging lace as a delineator of interior
Anotace:
Teoretická část této práce se zabývá krajkářstvím v českých zemích a to především v oblasti Vamberecka. Nejprve je zaměřena na historii krajkářství v různých oblastech Čech, Moravy i Slezska a poté jsem prošla vambereckou krajkou od jejích počátků až po současnost. Prvotním přínosem krajkářství ve Vamberku byl v 17. století příchod Magdaleny Grambové, která rozšířila krajkářství v tomto městě. Na této …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1040

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: Marie Vaňková
  • Oponent: Vlastimil Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Uměleckořemeslné textilní disciplíny