Lucie BERANOVÁ

Bakalářská práce

Terapeutická komunita jako nástroj úspěšné reintegrace bývalých uživatelů návykových látek.

The therapeutic community as a tool for successful reintegration of former drug users.
Anotace:
V bakalářské práci pojednávám o principech a účinnosti léčby v terapeutické komunitě a to především z pohledů samotných klientů, kteří již úspěšně absolvovali léčbu. Cílem bakalářské práce je co nejlépe identifikovat úroveň vlivu terapeutické komunity při vstupu do běžné společnosti. Práce se snaží odhalit léčebné faktory, které přispívají ke zbavení se závislosti na návykových látkách jedince, vytvoření …více
Abstract:
In the thesis I discuss the principles and effectiveness of treatment in a therapeutic community , especially from the perspective of the clients who have successfully completed treatment. The aim of the thesis is the best level to identify the impact of the therapeutic community at the entry into normal society . The paper tries to reveal the therapeutic factors that contribute to getting rid of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Petrů

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERANOVÁ, Lucie. Terapeutická komunita jako nástroj úspěšné reintegrace bývalých uživatelů návykových látek.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická