Bc. Martin Holeček

Bachelor's thesis

Vliv migrační krize na fungování a postavení agentury FRONTEX

The impact of the migration crisis to status and functioning of FRONTEX
Abstract:
Hlavním cílem předkládané práce je zjistit, jaký vliv má současná migrační krize na fungování a postavení agentury FRONTEX, potažmo jejího nástupce v podobě Evropské pohraniční a pobřežní stráže. V teoretické části je popsána ochrana hranic, jako náplň agentury, migrační krize a vznik agentury FRONTEX. V výzkumné části se autor snaží najít odpověď na stanovené 4 výzkumné otázky
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to find out the influence of the current migration crisis to the status of FRONTEX, it successor in the form of a European Border and Coast guard. The theoretical part describes the protection of borders, a migration crisis, establishment of FRONTEX. In the research part the author tries to find answers to the 4 research questions
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / European Studies