Bc. Martin Holeček

Bakalářská práce

Vliv migrační krize na fungování a postavení agentury FRONTEX

The impact of the migration crisis to status and functioning of FRONTEX
Anotace:
Hlavním cílem předkládané práce je zjistit, jaký vliv má současná migrační krize na fungování a postavení agentury FRONTEX, potažmo jejího nástupce v podobě Evropské pohraniční a pobřežní stráže. V teoretické části je popsána ochrana hranic, jako náplň agentury, migrační krize a vznik agentury FRONTEX. V výzkumné části se autor snaží najít odpověď na stanovené 4 výzkumné otázky
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to find out the influence of the current migration crisis to the status of FRONTEX, it successor in the form of a European Border and Coast guard. The theoretical part describes the protection of borders, a migration crisis, establishment of FRONTEX. In the research part the author tries to find answers to the 4 research questions
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Evropská studia