Bc. Jana PŘIKRYLOVÁ

Diplomová práce

Korelace balančních schopností jedince s komplexem vybraných konstitučních a kondičních faktorů

Correlation of balance skills of individuals with complex selected constitutive and conditional factors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jednak vlivem kondičních faktorů na balanční schopnosti jedince a dále vlivem konstitučních faktorů na balanční schopnosti jedince. Studie se zúčastnilo 27 probandů, kteří byli rozděleni pro první cíl práce do experimentální skupiny (sportovci) a kontrolní skupiny (nesportovci) a pro druhý cíl práce do dvou skupin podle hodnot BMI. Balanční schopnosti jedinců byly měřeny na …více
Abstract:
This thesis deals with relationship between fitness and balance skills and between body constitution and balance skills. 27 probands were divided into two group according to the different goals. For the first goal they were divided into experimental group which includes athletes and control group includes non-athletes. For the second goal they were divided into two groups according to their BMI. Blance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Veronika Kristková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIKRYLOVÁ, Jana. Korelace balančních schopností jedince s komplexem vybraných konstitučních a kondičních faktorů. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ae4cq1 ae4cq1/2
21. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.