Gia Khiem Nguyen

Diplomová práce

Studie vlivu Cashflow na vývoj výkonnosti vietnamské životní pojišťovny Dai-ichi

Study of Cashflow Effect on Performance Development of Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam
Abstract:
Cash flow is an extremely important factor that affects the survival and development of any business. It is necessary to thoroughly understand and analyze in detail to have timely solutions and improve the financial situation of enterprises. Therefore, to have the best view on the financial situation of enterprises, the topic "Study of Cashflow Effect on Per-formance Development of Dai-ichi Life Insurance …více
Abstract:
Cash flow je nesmírně důležitým faktorem, který ovlivňuje přežití a rozvoj jakéhokoli podniku. Je třeba důkladně porozumět a analyzovat podrobně zmíněnou oblast, aby mohlo dojít k včasným řešením a zlepšení finanční situace podniků. Abychom měli co nejlepší představu o finanční situaci podniků, bude téma " Studie vlivu Cashflow na vývoj výkon-nosti vietnamské životní pojišťovny Dai-ichi" zkoumat tento …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nguyen, Gia Khiem. Studie vlivu Cashflow na vývoj výkonnosti vietnamské životní pojišťovny Dai-ichi. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe