Anna-Marie ŠŤASTNÁ

Diplomová práce

Die "europäische Identität" im Spiegel der Schriften ost- und westeuropäischer Schriftsteller

The reflection of "european Identity" in the works of east and west european writers
Abstract:
This dissertation thesis deals with the notion of "European Identity", with its content, word meaning, importance, and questions the very existence of such identity. The contextualization of the notion of European Identity is chiefly focused on the cultural and the national stereotypes and also on ever more powerful impact of globalization. The goal of the practical part of the thesis is to analyze …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá "evropskou identitou", jejím obsahem, významem a celkově i otázkou její vlastní existence. Kontextualizace pojmu evropská identita je zde zaměřena především na kulturní a národnostní stereotypy a také na stále sílící vlivy globalizace. Cílem praktické části této práce je analyzovat a následně i porovnat vnímání a vztah vybraných evropských spisovatelů k evropské identitě …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Anna-Marie. Die "europäische Identität" im Spiegel der Schriften ost- und westeuropäischer Schriftsteller. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta