Bc. Vendula Srničková

Master's thesis

Translating Nonsense in Roald Dahl's Children's Books

Translating Nonsense in Roald Dahl's Children's Books
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá překladem nonsensu jako literárního prostředku v devíti dětských knihách Roalda Dahla. Cílem práce je poukázat na to, že nonsens je důležitou součástí autorovy tvorby, definovat specifika překládání nonsensu, a to zejména slovních hříček, přirovnání a neologismů, a popsat strategie, které pět českých překladatelů uplatňuje při překladu této významné charakteristiky Dahlových …more
Abstract:
This Master’s thesis deals with the translation of nonsense as a literary device in nine children’s books by Roald Dahl. The aim of the thesis is to demonstrate that nonsense is an important part of Dahl’s work, as well as to define the specifics of translating nonsense, especially puns, similes and neologisms, and to describe the strategies that five Czech translators have employed in the translation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta