Theses 

Sanace rodiny - možnosti a limity sociální práce s dysfunkční rodinou – Šárka Mrňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální práce

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Šárka Mrňáková

Bakalářská práce

Sanace rodiny - možnosti a limity sociální práce s dysfunkční rodinou

Remediation of a Family - Possibilities and Limits in Social Work with Disfunctional Family

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na sociální práci s dysfunkční rodinou, vymezuje definice stěžejních pojmů, které se problematiky dotýkají, dále právní rámec této oblasti, blíže rozvádí pojem sanace rodiny a představuje systém péče o ohrožené děti v České republice. Praktickou část práce tvoří námět projektu na zřízení sociálně aktivizační služby pro ohrožené rodiny s dětmi v Kolíně

Abstract: The Diploma thesis does consider social work with dysfunctional family, describes definitions of basic terms, legal framework, clarifies the term of Remediation of a family and describes the system of care of endangered children in Czech Republic. The practical part introduce scheme of project focused on establishing social-supporting service for endangered families in Kolín

Klíčová slova: Rodina, funkce rodiny, poruchy funkcí rodiny, dysfunkční rodina, sociální práce s rodinou, systém sociálního zabezpečení, sanace rodiny, péče o ohrožené děti, sociálně aktivizační služby

Keywords: A family, family functions, failure of a family functions, dysfunctional family, social work with a family, social security system, remediation of a family, social care of threatened children, social-supporting services

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Klimentová
  • Oponent: Petr Steklý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
PDF PDF


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 17:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz