Bc. Jan Stračinský

Diplomová práce

Podnikatelský plán pro založení nové firmy

The Business Plan for Establishing New Enterprise
Anotace:
Práce si kladla za cíl zpracovat podnikatelský plán pro nově vznikající podnik vyrábějící vodní dýmky. Vprvní části se práce zaměřovala na teoretické poznatky zoblastí podnikání, e-commerce, finančního plánování a řízení. Vrámci praktické části práce byly zpracovány analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, konkurence a technologií. Analýza zákazníka byla provedena kvantitativním výzkumem. Na základě …více
Abstract:
This thesis was aimed at creating business plan for newly esthablished company manufacturing hookahs. In the first part this thesis focused on theoretical knowledge in fields of business, e-commerce, financial planing a management. In practical part we utilize analysis of inner and outer enviroment, competition and technology. Customer analysis was done throught quantitative research. Project was based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stračinský, Jan. Podnikatelský plán pro založení nové firmy. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe