Mgr. Pavla Kůrková

Bachelor's thesis

Odsun sudetských Němců a osidlování poválečného pohraničí v české próze

Deportation of Sudet Germans and Post-War Settlement of Borderland in Czech Prose
Abstract:
Ve své bakalářské práci se věnuji tématu odsunu sudetských Němců a osidlování poválečného pohraničí v české próze. Nejdříve na celou problematiku nahlížím z historického a politického hlediska, dále se zabývám termíny vyhnání/ transfer/ odsun/ vysídlení. Poté následuje chronologický výčet všech děl, v nichž se téma objevuje, a jejich stručná charakteristika. V hlavní části srovnávám pět zvolených próz …more
Abstract:
In my bachalors work I devote to the resettlement of the Sudetic Germans and the settlement of the postwar border area in the czech prose. Fistly I deal with on the whole problem from the historic and politic point of view, secondly I concentrate on the terms expulsion /transfer/, displacement. Furthermore I state chronological enumeration of all works in which this subject appears and brief characteristic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language and Literature

Theses on a related topic