Mgr. et Mgr. Richard Rozum

Advanced ('rigorózní') thesis

Profesionální fotbal z pohledu pracovního práva

Professional Football from a Perspective of Labour law
Abstract:
Cílem rigorózní práce je zmapovat prostředí profesionálního sportu a převážně fotbalu a zhodnotit, jestli na jednotlivé profese spojené s fotbalem nahlížet jako na zaměstnance nebo na podnikatele. Úvodní část práce je nejprve věnována pracovnímu právu včetně závislé práce a následně již dochází ke zmapování sportovního práva v českém právním prostředí se zaměřením na profesionální sportovce. Hlavní …more
Abstract:
The aim of the thesis is to map the environment of professional sport, especially football, and to evaluate if the individual professions should be considered as employees or self-employed persons. The first part of the thesis is dedicated to labour law including dependent work and subsequently it follows to the mapping of sports law in the Czech legal environment with a focus on professional sportsmen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 3. 2016
  • Reader: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta