PhDr. Mgr. Michaela Fialová

Bakalářská práce

Životní dráhy dívek s ústavní výchovou

Life Ways of Girls with Institutional Education
Anotace:
Bakalářská práce ,,Životní dráhy dívek s ústavní výchovou‘‘ je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je teoreticky vymezena náhradní péče, se zaměřením na výchovu ústavní. Jsou zde popsány formy a zařízení, ve kterých je ústavní výchova vykonávána. Dále jsou zde uvedeny nejčastější příčiny umístění dětí do ústavní výchovy. Ve druhé teoretické kapitole bakalářská práce popisuje rizika rodinného …více
Abstract:
Bachelor thesis „Life ways of girls with institutional education“ is dividend into 4 chapters. In the first chapter is teoreticaly defined alternative care with focusing on institutional education. Here are described forms and institutes, where institutional education is performed. The next are most common causes of placing children into institutional education. The second theoretical chapter of bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta