PhDr. Mgr. Michaela Fialová

Bachelor's thesis

Životní dráhy dívek s ústavní výchovou

Life Ways of Girls with Institutional Education
Abstract:
Bakalářská práce ,,Životní dráhy dívek s ústavní výchovou‘‘ je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je teoreticky vymezena náhradní péče, se zaměřením na výchovu ústavní. Jsou zde popsány formy a zařízení, ve kterých je ústavní výchova vykonávána. Dále jsou zde uvedeny nejčastější příčiny umístění dětí do ústavní výchovy. Ve druhé teoretické kapitole bakalářská práce popisuje rizika rodinného …more
Abstract:
Bachelor thesis „Life ways of girls with institutional education“ is dividend into 4 chapters. In the first chapter is teoreticaly defined alternative care with focusing on institutional education. Here are described forms and institutes, where institutional education is performed. The next are most common causes of placing children into institutional education. The second theoretical chapter of bachelor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta