Bc. Jan Ondroušek

Bakalářská práce

Zkrácené přípravné řízení

Summary Preliminary Procedure
Anotace:
Práce pojednává o zkráceném přípravném řízení, což je institut trestního práva procesního, jakožto jedné z forem přípravného řízení. Poskytuje komplexní pohled na trestní řízení, jeho formy a subjekty tohoto řízení. Poskytuje také bližší pohled na problematiku zkráceného přípravného řízení, jeho právní úpravu a postupy orgánů činných v trestním řízení, jak z teoretického, tak z praktického hlediska …více
Abstract:
This thesis deals with Shortened Forms of Criminal Proceedings which is an institute of Criminal Law as one of the forms of pre-trial proceedings. This provides a complex look at criminal proceedings, his forms and subjects of this procedure. It also provides a closer look at the problematic of the Shortened Forms of Criminal Proceedings, its law regulation and the progress of the authorities active …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta