Bc. Simona Šlezingerová

Diplomová práce

Gender na středních školách

Gender in Secondary Education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vybranými generovými aspekty ve výuce společenskovědního základu. Cílem práce bylo obohatit výuku z hlediska genderové rovnosti.
Abstract:
My diploma thesis deals with selected gender aspects in the rudiments of Arts tuition. The main aim of the thesis is to enrich the tuition from the gender equality viewpoints
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta